Larpový progam plesu:

LARP = live action role playing game
Jedná se o larp v podobě plesu, tedy na plese se odehrává příběh a všichni návštěvníci jsou více či méně jeho součástí. Při rezervaci vstupenky si zvolíte, do jaké míry se chcete do hry zapojit. Možnosti jsou tyto:

Aktivní postavy jsou takové, které se přímo podílí na rozvíjení hry. Jejich role jsou stěžejní pro posun příběhové linky, mají předem stanovené cíle a určité situace, do kterých se zapojí. Tito hráči dostanou podrobné informace o svojí postavě a politické situaci, které si musí nastudovat. Očekává se také kvalitní role playing a vysoká kostýmová úroveň.

Pasivní postavy mají možnost se podílet na příběhu a zapojit se do hry. Dostanou informace o postavě a její potenciální herní cíle, jejich splnění však není pro hru zcela nezbytné.

Pozorovatelé jsou takoví účastníci plesu, kteří nemají v plánu se příliš podílet na hře. Mají spíše roli publika. Dostanou pouze základní ikformace a příslušnost k některé ze zapojených stran. I tito návštěvníci však musí mít kostým.


Stručná pravidla

Pokud není ve Vaší postavě výslovně napsáno jinak, prosím neberte s sebou zbraně. Jedná se o politický sněm, budete-li chtít bojovat, možné jsou pouze předem domluvené čestné souboje jeden na jednoho. Nejsou dovolené žádné podřezávání, zákeřné přepady či hromadné bitky. Za agresivní chování můžete být vyloučeni z plesu (podle závažnosti jak herně, tak i neherně).

Ve hře je velký důraz na role playing, tedy hraní postavy. Většinu doby bude probíhat různé jadnání a dohody mezi jednotlivými postavami. Bylo by vhodné, kdyby všichni návštěvníci udržovali atmosféru fantasy světa a hráli svoje role.

Na plese se můžete setkat s používáním magie a v malé míře i alchymie. Mezi návštěvníky je hned několik postav mágů, jejihž kouzla mohou být odlišná od těch, na které jste zvyklí z předchozích larpů. Pravidla pro kouzlení dostanou pouze mágové, všichni ostatní prosím použijte představivost. Ohledně výskytu alchymie stačí vědět, že pokud je něco hodně slané a nemělo by to tak být, pravděpodobně je to otrávené.


Harmonogram

17:00 - umožnění vstupu do sálu, prostor pro případné dotazy
19:00 - zahájení plesu
19:30 - představení delegací
20:00 - vystoupení bardů
20:30 - první jednání
21:00 - vystoupení bardů
21:30 - druhé jednání
22:30 - vystoupení bardů
23:00 - losování soutěže o ceny
23:30 - třetí jednání (závěr hry)
00:30 - vystoupení bardů
02:00 - ukončení plesu
Časy jsou pouze orientační.